21 Mar 2014

For a new little one

Till en ny liten en. Förhoppningsvis är den rolig om några månader. Mamman fick ett par amningsinklägg. Man kan aldrig ha för många av dem! Hoppas att det passar... 

For a new little one. Hopefully it will be fun in a few months. The mother got a couple of breastpads. You can never have to many of those! I hope they'll like them...

No comments: