6 Sep 2012

ATC - Artist Trading Card

Jag hade två ofärdiga små broderier som legat och skräpat i min UFO hög i säkert ett år. Det ena var "broderiklotter" och den andra något påbörjat projekt jag inte minns längre. Så istället för att bara ligga och samla damm fick de bli lite skeva ATC kort! 

I had two tiny unfinished embroideries lying in my UFO stash. They have been there for at least a year now. One was a "doodle embroidery" and the other was a start to a long forgotten project. Instead of letting them collect dust in my pile I made these ATC's! 

No comments: