11 Jul 2012

James Birthday part II

Jag glömde ju att visa kortet! Här är det i alla fall och för de oinvigda, det ska föreställa en cricket boll. 

D'oh! I forgot to show you the card! Here it is and for those of you uninitiated it's supposed to be a cricket ball.

No comments: