23 Jun 2012

Glad Midsommar and some childrens artwork

När man bor i ett annat land med någon som inte är svensk är det lätt att man glömmer det här med midsommar. Då är det bra att alla fina bloggare jag läser påminner mig om det! Glad midsommar till alla er! 

Här är några bilder på något jag ägnade mig åt i veckan när jag inte kämpade på med våra bröllops-deadlines. Jag sydde ihop bildarbeten som en skolklass i Camden gjort åt fröken G på mitt volontärarbete. Hur det blir uppsatt återstår att se! 

When you live in another country with someone who is not Swedish it it easy to forget things like midsummer. It's nice to read loads of blogs who remind me! Happy Midsummer to you all! 

Here are a few pictures of something I did last week when I wasn't working on our wedding related deadlines. I stitched together these artworks made by a school class in Camden for Miss G at my volunteering job. We'll see how it turned out!

No comments: