7 Aug 2011

An UFO pile higher then the skyscrapers at Canary Wharf


Jag försöker att avsluta en massa UFOn. Det här är några… den högst upp i högen är nästan färdig. Ni får se vad det är när den är helt klar. 

I’m trying to finish a pile of UFO’s. Here are some... the top one is almost done now. You’ll see what it is when I’m all done.

No comments: