26 Apr 2011

The much asked for Rose

Hej alla glada! Nu är den äntligen här, min lilla bildbeskrivning på den där stickrosen. Ett försök i alla fall... så får vi se hur det går. Det här är sättet jag lärt mig att brodera den på och det kan mycket väl tänkas att någon expert där ute hytter med fingret åt mig... Hur som helst, du behöver i alla fall ylletyg av något slag och ullgarn att brodera med. Jag vet att det går att brodera med vanligt broderigarn av vilken sort som helst på bomull men det kan bli pillrigt.

Hello you happy folks! It is finally here, my little image description of that knittedrose I've been going on about. Well a try to a how to anyway... So let's see how this goes. This is the way that I learned how to embroider it so it migh well be that an expert somewhere out there will say no, no, no and slap my fingers... Anyway, you need some kind of wool fabric and wool yarn for embroidery. I know you can use any kind of normal embroidery floss and fabric of cotton but it might get really finicky.

1. Första steget för att göra det hela enklare är att rita en liten cirkel på tyget du ska brodera på. Använd något litet och runt och pricka ut mitten så bra du bara kan. Jag har här använt mig av den där delen på en trådrulle som går att ta av. Lätt att pricka ut mitten på cirkeln på det viset också. 

1. The first step is to draw a circle on your intended fabric. Use anything round but try to mark the middle as best as you can.

2. Sen syr du stygn från mitten och ut som en slags stjärna för att sen sy ytterligare ett stygn emellan. Försök att få stjärnan så rund och jämn du bara kan.

2. Sew stitches from the middle and out as a kind of star then add stitches between the first stitches. Try to make the star as round and even as you possibly can make it.

3. Då ska det se ut så här. Stick upp nålen mellan två av stjärnans "strålar".

3. It should look like this then. Run the needle and thread back to the front of the fabric between two of the stars "beams".
 
4. Man broderar alltid stickrosen motsols. Det här är "grundstygnet": Stick ner nålen vid toppen av den högra stjärnstrålen och tillbaka där tråden började. 

4. Always embroider the knittedrose anticlockwise. This is the "basic stitch"; Stick the needle  at the top of the right star beam and thrust it back where the thread "started".

5. Stick ner nålen vid toppen av nästa, den vänstra, "strålen" (eller föregående varvs stygn) och upp igen mellan nästa två "strålar" (eller föregående varvs stygn).

5. Stitch the next stitch from the top of the next, the left, "beam" (or the last rows stitches) and back between the next set of "beams" (or last rows stitches).  

6. Upprepa runt runt och byt gärna färg vartannat, vart tredje varv eller så. Traditionellt tror jag att man ska börja med den ljusaste färgen i mitten och sen jobba sig utåt färgmässigt, men jag tycker att man får göra precis hur man vill! 

6. Repeat and change colour every second or third row if you want to. Traditionally, I think, you are supposed to start with the lightest colour in the centre and work yourself outwards regarding the colours. Though I think you can do how ever you fancy really!

7. Baksidan ska se ut på ett ungefär såhär när du är klar. Det pillriga med rosen är att få den tät och rund. Det kräver en hel massa övning så ge inte upp om dina första tre rosor ser ut som fyrkanter och inte är så där täta och fylliga som du vill att dem ska vara. Kom ihåg att du kan klicka på bilderna för att se dem större också!

Har ni någon fråga eller om något är oklart maila mig eller kommentera så ska jag försöka svara så gott jag bara kan!

7. The reverse should look something like this when you're done. The hard bit is to make the rose dense and round. It takes a lot of practise so don't give up because your first three roses look like squares and aren't as dense as you wish them to be. Remember that you can click on the images to see them bigger!

If you got any questions or if something is unclear send me an email or comment on this post and I'll try to answer as best as I can!

3 comments:

Tina said...

Du har verkligen övat bra på "mittstjärnan". Den är mycket jämn och fin.Bra bildserie!
kram mam.

Pysselfarmor said...

Så fiiiiiiin! Tack för beskrivningen.

Dalkullan said...

Den ar fin och beskrivningen bra, men jag lar nog aldrig fa det gjort...