1 Mar 2011

Through the blinds

"Genom persiennerna kan jag se flygplan och höga byggnader blinka med ljus när det är mörkt." Efter lite mer än en vecka i den här lägenheten vet jag det med bestämdhet. Idag tvättar jag i tvättmaskin med inbyggd torktumlare. Mycket intressant. 

"Through the blinds I can see airplanes and tall buildings flashing lights when it is dark." After little more then a week in this flat I know it for sure. Today I'm doing laundry in a washing machine with a built in drier. Very interresting.

No comments: