4 Jan 2011

"Life is like a game of cricket"

2010 have come to an end and 2011 is here. I had a wonderful christmas and new year with lots of food and taking it slow in Cheddar. Hope you all had a nice holiday too. As a first post of this year I want to show you, first, a christmas present to my lovely cricket crazy J. You see, he clames that life is like a game of cricket all the time so I simply embroidered a little cushion for him. The front, embroidery and red corners are made of wool while the back is made from J's old pair of worn out jeans. He did get a good laugh opening the present so I'm pleased. 

2010 är slut och 2011 är här. Jag har haft en trevlig jul och nyår med massor av mat och lugna dagar i Cheddar. Hoppas att ni haft en trevlig ledighet också. Det första jag tänkte visa er det här året är J's julklappskudde. Han är nämligen ganska galen i cricket och påstår jämt och ständigt att livet är som en cricket match. Av det hela blev det en kudde i ull och J's gamla utslitna jeans (baksidan). Skrattade gott gjorde han när han öppnade presenten så jag är nöjd.

Yesterday was our first day back in London and we strolled down to Camden to get a calendar. We both liked a origami one with how-to-do's and paper coming with it so we settled for that one in the end. Lovely! This little deer might not be the best thing I've ever folded but it was fun and a great break in my study of the english curriculum. 

Igår var vår första dag tillbaka i London och vi knatade ner till Camden för att införskaffa en väggkalender. Båda gillade en origami-kalender där beskrivningar och papper ingick. Skoj! Det här lilla rådjuret är kanske inte det bästa jag någonsin vikt men det var skoj och en perfekt paus i min tradiga läsning av den engelska läroplanen. 

Over Christmas I've also worked on these little embroideries in wool on wool.  I'm thinking of eventually making a bag out of them although I have more then half of them left to embroider first. We'll see!

Över jul har jag broderat de här små rutorna i ull också. Jag tror att jag kommer att sy en väska av dem när alla rutorna är färdigbroderade. Vi får se!

1 comment:

Elin said...

Im not sure if I can agree with James. The difference between life and a game of cricket is that life has an end..