25 Jan 2011

Embroider it like they do in Dala Floda

Wool embroidery with inspiration from the traditional embroideries you find in Dala Floda, Dalarna, Sweden. And I'm definately not an expert!

Yllebroderi inspirerat av dräkt jackan i Dala Floda, Dalarna, Sverige. Och jag är definitivt ingen expert!

1 comment: