25 Jan 2011

Embroider it like they do in Dala Floda

Wool embroidery with inspiration from the traditional embroideries you find in Dala Floda, Dalarna, Sweden. And I'm definately not an expert!

Yllebroderi inspirerat av dräkt jackan i Dala Floda, Dalarna, Sverige. Och jag är definitivt ingen expert!

24 Jan 2011

It doesn't need to be a masterpiece

Embroidered rabbit, white akrylic and black ink on James old jeans. 
Broderad kanin, vit akryl och svart bläck på en bit av James gamla jeans. 

Watercolour doodle. 
Akvarellkladd.

First paintings in a long time

 
 
 

 
Watercolour on handmade indian paper. 

Akvarell på handgjort indiskt papper.

21 Jan 2011

Little needlebookJust a pocket needlebook I made over christmas. Made out of a chocolate fingers box. 

Ett ficknålbrev jag gjorde över jul. Använde en chokladfingrar kartong.

20 Jan 2011

"Stickros" on the move

I've been back in London since Tuesday night. Yesterday I spent on a long walk with a friend and tidying up a bit in here. Since last post me and James got some good news. We'll be moving in a month! Finally, there's just a mountain of paperwork to get over with first. Part of it we did last night. Above are two more little embroidered squares.

Jag har varit tillbaka i London sen i tisdags kväll. Igår tog jag en långpromenad med en kär vän och städade upp lite här. Sen senast har jag och James lite goda nyheter att bjuda på. Vi flyttar om en månad. Äntligen! Det som återstår är ett berg av pappersarbete, lite fick vi undan igår. Ovan ser ni två små broderade rutor till.

Sweden was cold then warm then cold and to be honest the snow and darkness got me down a bit. I'm getting spoiled with the mild climate here and the fact that it is so much lighter too. Anyway, my Mom held a workshop in wool embroidery and I came with her to learn to make a "knitted rose", the flower you see above was my first try. Went alright, the tricky part is not the stitches but to make it dense, even and round.

Sverige var kallt sen varmt och sen kallt igen och i ärlighetens namn fick snön och mörkret mig att känna mig lite nere. Jag börjar bli bortskämd med det milda klimatet här och att det är så mycket ljusare. I vilket fall, min mamma håller i en studiecirkel i yllebroderi och jag fick följa med i helgen för att lära mig att brodera "stickrosen", blomman ni ser här över är mitt första försök. Gick ganska bra, det svåra är egentligen inte stygnen men att få den tät, jämn och rund.

Here are try number two and three.  

Här är nummer två och tre.

This is try number four. I'm not happy with the leaf so I might redo that one. My thought with this one is to turn it into a cover for my Oyster card. Alot nicer then the ugly plastic cover you get when you buy the card. We'll see. Maybe you have some ideas to what I can make out of the other roses?

Det här är nummer fyra. Jag är inte speciellt nöjd med bladet så jag kanske gör om det. Min tanke är att förvandla lappen till en ficka för mitt Oyster card, kollektivtrafikkortet i London. Mycket snyggare än de fula plastfickorna man får när man köper kortet. Vi får se! Ni kanske har några andra idéer om vad jag kan göra av de andra rosorna?

13 Jan 2011

A little embroidery, an honor and a short break

En liten update så här mitt på dagen. Jag flyger till Sverige imorgon och bloggen tar troligtvis en liten paus så länge. Ovan kan ni se några små broderier jag roat mig med den senaste veckan mellan lägenhetsletande och arbetssöks relaterade bestyr. Pysselfarmor har skrivit ett blogginlägg om mig också! Gå dit och läs tycker jag. Mycket hedrad och glad känner jag mig, tack!

A little update now, I'm flying to Sweden tomorrow and hence the blog will take a little break mean time. Above you can see some small embroideries I've been enjoying myself with the last week between fruitless flat hunting and tasks related to my so far fruitless job hunting. Pysselfarmor has writen an entire blogpost about me! Head over there and read. I feel very honored and glad, thank you!

Över jul sorterade jag mitt broderigarn och snurrade upp det på små pappbitar. Idéen fick jag på en blogg för längesen tyvärr har jag tappat bort länken så om någon vet varifrån idéen kommer kommentera gärna. Det ser i alla fall både bättre ut är lättare att hitta färger och tar mindre plats. Väl värt arbetet med att snurra upp och klippa till pappersbitarna.

Over Christmas I sorted out my embroidery yarns. The idea I got on a blog at some point, unfortuneatly I've lost the link. Anyway, it both looks better, makes it easier to find colours and takes up less space. Well worth the effort.

6 Jan 2011

Something rather small

Two more deer this time blue ones. And just to show you how small they are there's a penny lying in front of them. I'm getting the hang of it now so maybe I'll make the stag at some point. We'll see. If you have never tried origami I recommend doing so! It's strangely satisfying.

Två rådjur till har kommit till världen, den här gången blå sådana. För att visa er hur små de är har jag lagt en penny framför, nästan samma storlek som de där 50 öringarna vi brukade ha. Jag börjar få grepp om det här nu så kanske jag vågar ge mig på bocken någon dag också. Vi får se. Om du aldrig prövat att vika origami rekommenderar jag verkligen ett försök. Det är knasigt tillfredsställande. 

Some lavender hearts I made before Christmas, I just forgot to show them. I'm not too pleased with them to be honest. My fav is probably the orange one at the front. They smell nice though. It's a nice way to practice stitches and still end up with something nice and useful. I'll probably put them in our drawers and in our closet.

Några lavendelhjärtan jag sydde före jul men som jag glömt att visa er. Jag är inte jätte nöjd med resultatet. Min favorit är nog den oranga i förgrunden. Luktar gott gör dem i alla fall. Det är ett trevligt sätt att öva stygn som samtidigt blir något användbart och (kanske) fint. De här kommer jag troligtvis stoppa i våra strumplådor och i garderoben.

4 Jan 2011

"Life is like a game of cricket"

2010 have come to an end and 2011 is here. I had a wonderful christmas and new year with lots of food and taking it slow in Cheddar. Hope you all had a nice holiday too. As a first post of this year I want to show you, first, a christmas present to my lovely cricket crazy J. You see, he clames that life is like a game of cricket all the time so I simply embroidered a little cushion for him. The front, embroidery and red corners are made of wool while the back is made from J's old pair of worn out jeans. He did get a good laugh opening the present so I'm pleased. 

2010 är slut och 2011 är här. Jag har haft en trevlig jul och nyår med massor av mat och lugna dagar i Cheddar. Hoppas att ni haft en trevlig ledighet också. Det första jag tänkte visa er det här året är J's julklappskudde. Han är nämligen ganska galen i cricket och påstår jämt och ständigt att livet är som en cricket match. Av det hela blev det en kudde i ull och J's gamla utslitna jeans (baksidan). Skrattade gott gjorde han när han öppnade presenten så jag är nöjd.

Yesterday was our first day back in London and we strolled down to Camden to get a calendar. We both liked a origami one with how-to-do's and paper coming with it so we settled for that one in the end. Lovely! This little deer might not be the best thing I've ever folded but it was fun and a great break in my study of the english curriculum. 

Igår var vår första dag tillbaka i London och vi knatade ner till Camden för att införskaffa en väggkalender. Båda gillade en origami-kalender där beskrivningar och papper ingick. Skoj! Det här lilla rådjuret är kanske inte det bästa jag någonsin vikt men det var skoj och en perfekt paus i min tradiga läsning av den engelska läroplanen. 

Over Christmas I've also worked on these little embroideries in wool on wool.  I'm thinking of eventually making a bag out of them although I have more then half of them left to embroider first. We'll see!

Över jul har jag broderat de här små rutorna i ull också. Jag tror att jag kommer att sy en väska av dem när alla rutorna är färdigbroderade. Vi får se!