10 Mar 2010

Min hörna i tillvaron

Där bor jag.

I min egen lilla röra.

1 comment:

Elin said...

Fantastisk röra! Hur gjorde man utan sina röriga hörn?