23 Feb 2010

Textilnörden bekänner

En fågel till. Jag tror att jag skulle kunna beskriva mig själv som ihärdig. Det låter kanske bättre än att ha en besatthet. Vad vet jag? Åh, andra sidan påpekade min lärare något som är rätt självklart för mig men som jag aldrig ens tänkt på. Mitt konstanta upprepande. Jag upprepar och upprepar och upprepar samma sak om och om igen på olika sätt. Det är när jag tänker på det mitt sätt att arbeta väldigt mycket. Idéer har slutat att vara något avgränsat och enskilt istället får dem flyta samman och förändras på vägen. När jag tänker mer på det minns jag hur jag brukade fungera som yngre. En sak, en idé, väldigt inrutad och väldigt oformlig.

Det är när jag sitter så här många år senare som jag någonstans förstår varför jag sällan trivdes med arbetsmetoder och normer som rådde under delar av min "bildutbildning". Utbildningen som började med att jag kände någon slags lust till bildskapandet och som tyvärr med tiden på sätt och viss mattats av. Fram till för två år sen ska jag tillägga. Och det är faktisk mycket slöjdens förtjänst att jag lyckades på något vis slå mig fri från det "inrutade" sättet att tänka om och kring idéer.

Hm, det var inte riktigt det här det skulle handla om men i vilket fall. Ovan ser ni en fågelbrosch till och också hur "stor" eller snarare liten broscherna i genomsnitt är. Bilden under är en liten mystisk smygtitt på min tredje målning i "jag och dem"-projektet. Vad det nu blir av det hela återstår att se.

No comments: