1 May 2008

Jag kommer bara ihåg en åker, solen som bryter igenom moln, fötter på asfalten och lukten. Jag kommer bara ihåg en stig, kallt vatten, mossa, stenar och en insekt alldeles stilla i luften. Jag kommer bara ihåg kvalmigheten, tallarna, det knähöga gräset och en övervuxen åkerväg. Jag kommer bara ihåg riset, vinden, knakandet och solvärmen. Jag hade glömt allt det där.

No comments: